С течение на времето и най-мощният компютър значително намалява своята скорост. Това може да се дължи на няколко причини. За да се разбере каква е причината за намаляване на темпа на работа, трябва да се обърне внимание на някои фактори.

Причините, поради които може да се бави един компютър могат да бъдат:

  • Малко дисково пространство в системния дял;
  • повреден системен регистър;
  • програми, стартиращи се автоматично със зареждането на операционната система.

Вирусите могат чувствително да забавят компютъра. Затова е важно той да е защитен с антивирусна програма. Въпреки това самата програма също може да намалява работоспособността  на компютъра. Ако тя се окаже причина, трябва да се инсталира друга антивирусна програма, работеща с по-малък системен ресурс.

Необходимо е да се обърне внимание и на тези програми, които се стартират автоматично със зареждането на операционната система. Колкото повече са на брой, толкова по-пагубно се отразява върху темпото на работа на компютъра. Желателно е да се прецени на кои от  тези програми стартирането непосредствено след зареждане на операционната система е наложително и на кои не е. На тези, на които не е, е редно да се забрани автоматичния им старт.

Ненужните услуги, както и програми, които се зареждат автоматично, трябва да бъдат добре преценени и максимално ограничени.

Нашите компютърни специалисти, могат да увеличат скоростта на Вашия компютър до максималното равнище което той предлага.

ВРЪЗКА С НАС