НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА
СТАБИЛНАТА И БЕЗОТКАЗНА РАБОТА НА ВАШАТА

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА!

компютърна поддръжка


Всеки офис разчита на надеждната и безотказна работа на компютърните системи. Както всяка техника, така и техниката във вашия офис се нуждае от професионална грижа и профилактика.

Абонаментът за поддръжка на компютърна и офис техника цели да обслужи нуждите на микро, малки и средни фирми, които разчитат на професионална поддръжка на компютрите и техниката в офисите. Съвременните бизнеси все повече разчитат на стабилно работещи компютри и офис техника, които да им осигурят бърза и безотказна комуникация, стабилност и надеждност при съхранението и обработката на данни.

При абонаментът за поддръжка на компютърна и офис техника приоритет е защитата на компютърните информационни данни, което се постига посредством ежедневно архивиране на отделен външен носител на данните, периодични проверки на антивирусните програми за защита от зловреден софтуер, профилактика на всички системи и програмни продукти. При проблем с достъпа до сайтове на администрацията и държавни институции като НАП, НОИ и други или с електронния подпис, се осигурява незабавно съдействие чрез програма за отдалечен достъп.

Нуждата от възлагане на тези услуги на външна фирма е свързана главно с експертното равнище и бързината, с която се реагира за отстраняване на проблемите, което осигурява безпроблемна работа на компютрите и другата техника в офиса, а от там и на самия бизнес. За да подсигурим оптимални условия за всяка фирма, изготвяме индивидуални планове за абонамент, които предлагат гъвкавост и все пак може да се разчита на стабилност и бързина при предоставяне на услугите.

Ние помагаме на фирмите да изберат софтуер и хардуер, който да оптимизира работата им, въвеждаме поддържаме новите системи. Все повече собственици на бизнеси и мениджъри на екипи се ориентират към услугите ни, вместо да поддържат персонал на пълен работен ден, който да се грижи за компютри, принтери, сървъри, мрежи и другата офис техника.

Експерти в областта на кибер – защитата гарантират стабилност и сигурност в работата с Вашите компютри. Получавате експресна помощ при възникнал проблем и дори няма нужда да ни чакате да дойдем до офиса ви, а често решаваме проблема Ви с програмата за отдалечен достъп. Ако това не помогне, Ви посещаваме на място. Винаги има дежурен експерт, който да отговори на въпросите Ви при възникнал проблем.

Безпроблемната работа на компютърната и офис техника е жизненоважна за един бизнес. Необходимостта от постоянна поддръжка е неоспорима, но да поддържаш висококвалифициран персонал за това често не е рентабилно. Ние предлагаме по - малко разходи, а в същото време професионални и своевременни услуги.

Абонаментната компютърна поддръжка от Кибер Защита е изгоден вариянт, благодарение на който получавате постоянни професионални грижи на цени много по-ниски от наемането на системен администратор на пълен работен ден!

Ние гарантираме конфиденциалност, стабилност и сигурност в нашата работа.

КИБЕРСИГУРНОСТ


Защитата от неоторизиран достъп до фирмените мрежови ресурси и данни е от изключително значение както за Вашата фирма така и за Вашите партньори. Постоянен мониторинг, правилно планиране на подмяната, поддръжката и актуализирането на Вашия софтуер е едно от нещата, които Ви държат защитени. Липсата на контрол на нивата на достъп до данните Ви, ненужно предоставяне на администраторски достъп, неправилно менажиране на защитната стена /firewall/ на системата може да Ви направи уязвими към кибер атаки.

Информационната сигурност зависи, както от фактора софтуерна защита, така и от човешкия фактор. Често пробив в сигурността на системите Ви може да бъде предпоставена от отваряне на електронни писма с прикачени файлове, съдържащи зловреден софтуер, които биха могли навреме да бъдат разпознати като потенциална заплаха. В този смисъл, изграждането на политики за сигурност, които да бъдат внедрени в компанията и следвани от служителите може да предотвратят големи проблеми. В помощ за информационната сигурност е и решението активна директория, която контролира компютрите, свързани в мрежата и предотвратява инсталирането на потенциално зловреден софтуер.

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ


Предлагаме изграждане и поддържка на автоматизирана система за архивиране на данни както на отделен сървър, така и локално. Конфигурираме автоматизирани скриптове за създаване на дневни, седмични и месечни архиви.

Предлагаме много опции и решения под Linux за създаване на различни групи от потребителски станции с различни обеми от права за четене и запис във файловата система. Локални архиви и възможността за синхронизирането им с външен сървър са само някои от възможностите за гарантиране на максимална сигурност на базите Ви от данни.

Препоръчано от нас:
Linux офис сървър за фирми до 50 служителя. Какво представлява? – това е холистично решение за управление на мрежата и данните Ви.

КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИПредлагаме професионални компютърни услуги на достъпни цени; системна поддръжка на операционни системи, бази данни, специализиран софтуер и др.; Гарантираме стабилна работа както на компютрите, така и на другата комуникационна техника в офиса Ви; Можем да Ви снабдим с компютърни системи и периферия, а ако сте притиснати от бюджета – и такива втора употреба, но все пак надеждни; Предлагаме мрежови решения - проектираме, изграждаме и поддържаме компютърни мрежи, с възможност да са безжични.

Нашите услуги накратко включват:

- Абонаментно техническо обслужване на компютърно оборудване;
- Разрешаване на възникнали компютърни проблеми чрез софтуер за отдалечен достъп или посещения на място;
- Ремонт на настолни компютри и лаптопи. Диагностика на компютърни системи, ремонт и доставка на компютърни компоненти;
- Инсталиране, конфигуриране и обновяване на програмни продукти, антивирусен софтуер, операционни системи и др.;
- Изграждане и поддръжка на уебсайт и електронна поща;
- Поддръжка на локална кабелна и безжична мрежа – профилактика на кабелни трасета и системни настройки на ниво Интранет (вътрешна мрежа);
- Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Windows или Linux базиран файлов сървър;
- Система за автоматично архивиране на данни (локално или на отдалечен сървър), за да сте спокойни, че данните Ви са сигурно съхранени;
- Възстановяване на неволно изтрита информация или информация, повредена в следствие на вирусна атака;
- Изграждане на системи за видео наблюдение;
- Защита от неоторизиран достъп до фирмените данни и ресурси.

ЗА НАС


Нашите силни страни - реакцията при Ваш сигнал за проблем е в рамките на няколко минути!

Предимство да работите с нас - разполагаме с екип от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в сферата на кибер сигурността, които ще гарантират сигурността на данните Ви и безотказната работа на компютърните Ви системи.

Нашите партньори към момента - фирми от различни браншове, сред които счетоводни кантори, рекламни агенции, кол центрове, клиники, аптеки, онлайн магазини, нон-стоп магазини, логистични компании, производители на храни, държавни предприятия, пработватели на биологични отпадъци.

Технологиите, които използваме – те позволяват да работим дистанционно дори с клиенти от чужбина, например от Канада и Холандия.

Предимствата на абонаментна компютърна поддръжка - IT Outsourcing.

В резултат на аутсорсинга се постига значително понижение на разходите за компютърна поддръжка.

Повишава се ефективността на услугата в сравнение с това което тя би била ако се извършва от служители вътре в компанията. Договора за абонаментна компютърна поддръжка дава възможност да „получите повече срещу по-малко“.

Наред с това се повишава сигурността на ИТ системата на компанията Ви и намалява времето, през което тя няма да работят, тъй като имаме ангажимента да я конфигурираме по начин, който да гарантира непрекъсваемостта на бизнеса. Чрез договор за абонаментна компютърна поддръжка с нас имате ясна представа какво получавате и какви разходи имате за тази услуга. За сравнение, много малко компании изготвят такива доклади, ако системата се поддържа вътре в компанията.

Също така системата става по-устойчива, а разходите за управление са по-прогнозируеми, тъй като са гарантирани чрез споразумение.

Чрез сътрудничеството с нас Вие получавате достъп до последните новости, системи и технологии.

От съществено значение са също и по-доброто управление на персонала, което можем да предложим по конкретен проект – в случай на отсъствие или напускане на даден служител ние се ангажираме това да не се отрази на качеството на услугата. Наред с това се понижава рискът от критични проблеми, както и проблеми с нормативната уредба, свързана с конкретни проекти и системи.

ЦЕНИ

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

РАБОТНО МЯСТО

> Съдействие при възникване на проблем.

> Диагностика и ремонт на компютърни системи.

> Ремонт и доставка на компютърни компоненти.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване.

EU 2016/679 - GDPR

> Въвеждане и интегриране на политики за сигурност.

> Възстановяване на неволно изтрита информация или информация, повредена в следствие на вирусна атака.

> Криптиране на бизнес данните.

> Актуализиране на операционни системи и приложен софтуер.

> Имунизиране на работното място срещу вируси и външни атаки.

СЪРВЪР

> Файлов сървър.

> Уебсайт и електронна поща.

> Администриране на бази данни.

> Активна директория (Windows и Linux).

> Телефония VoIP.

> Системи за видео наблюдение.

EU 2016/679 - GDPR

> Превенция на неоторизиран достъп.

> Криптиране на файлови системи.

> Мониторинг система.

> Бекъп и архивиране на данните.

> Инсталиране на ъпдейти.

> Отстраняване на неизправности.

ИНФРАСТРУКТУРА

> Проектиране, изграждане и поддръжка на локални мрежи.

> Виртуализиране на системи.

EU 2016/679 - GDPR

> Периодични тестове за уязвимост към хакерски атаки.

> Изграждане на VPN.

> Exit management.

> Мониторинг система.

> Настройка на рутер и firewall.

ЗА КОНТАКТ

Изпратете ни запитване и ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.

ул. Г. С. Раковски 145, София, България

+359 885 402 444

info@kzkp.eu