НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА
СТАБИЛНАТА И БЕЗОТКАЗНА РАБОТА НА ВАШАТА

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА!

Абонаментна компютърна поддръжка за фирми


Абонаментът за поддръжка на компютърна и офис техника цели да обслужи нуждите на малки и средни фирми, които разчитат на професионална поддръжка на компютрите и техниката в офисите. Съвременните бизнеси все повече разчитат на стабилно работещи компютри и офис техника, които да им осигурят бърза и безотказна комуникация, стабилност и надеждност при съхранението и обработката на данни.

При абонаментът за поддръжка на компютърна и офис техника приоритет е защитата на компютърните информационни данни, което се постига посредством ежедневно архивиране на отделен външен носител на данните, периодични проверки на антивирусните програми за защита от зловреден софтуер, профилактика на всички системи и програмни продукти. При проблем с достъпа до сайтове на администрацията и държавни институции като НАП, НОИ и други или с електронния подпис, се осигурява незабавно съдействие чрез програма за отдалечен достъп.

Нуждата от възлагане на тези услуги на външна фирма е свързана главно с експертното равнище и бързината, с която се реагира за отстраняване на проблемите, което осигурява безпроблемна работа на компютрите и другата техника в офиса, а от там и на самия бизнес. За да подсигурим оптимални условия за всяка фирма, изготвяме индивидуални планове за абонамент, които предлагат гъвкавост и все пак може да се разчита на стабилност и бързина при предоставяне на услугите.

Ние помагаме на фирмите да изберат софтуер и хардуер, който да оптимизира работата им, въвеждаме поддържаме новите системи. Все повече собственици на бизнеси и мениджъри на екипи се ориентират към услугите ни, вместо да поддържат персонал на пълен работен ден, който да се грижи за компютри, принтери, сървъри, мрежи и другата офис техника.

Експерти в областта на кибер – защитата гарантират стабилност и сигурност в работата с Вашите компютри. Получавате експресна помощ при възникнал проблем и дори няма нужда да ни чакате да дойдем до офиса ви, а често решаваме проблема Ви с програмата за отдалечен достъп. Ако това не помогне, Ви посещаваме на място. Винаги има дежурен експерт, който да отговори на въпросите Ви при възникнал проблем.

Безпроблемната работа на компютърната и офис техника е жизненоважна за един бизнес. Необходимостта от постоянна поддръжка е неоспорима, но да поддържаш висококвалифициран персонал за това често не е рентабилно. Ние предлагаме по - малко разходи, а в същото време професионални и своевременни услуги.

Цената на абонамента варира в зависимост от услугите, които желаете да включите в него, съобразно потребностите на фирмата Ви, бюджета й. Ние гарантираме конфиденциалност, стабилност и сигурност в нашата работа.

КИБЕР ЗАЩИТА (ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ)


Да е защитен от зловреден достъп до информационните системи и бази данни, както и комуникациите е от изключителна важност за Вашия бизнес, а и за Вашите партньори. Постоянен мониторинг, правилно планиране на подмяната, поддръжката и актуализирането на Вашия софтуер е едно от нещата, които Ви държат защитени. Липсата на контрол на нивата на достъп до данните Ви, ненужно предоставяне на администраторски достъп, неправилно менажиране на защитната стена /firewall/ на системата може да Ви направи уязвими към кибер атаки.

Информационната сигурност зависи, както от фактора софтуерна защита, така и от човешкия фактор. Често пробив в сигурността на системите Ви може да бъде предпоставена от отваряне на електронни писма с прикачени файлове, съдържащи зловреден софтуер, които биха могли навреме да бъдат разпознати като потенциална заплаха. В този смисъл, изграждането на политики за сигурност, които да бъдат внедрени в компанията и следвани от служителите може да предотвратят големи проблеми. В помощ за информационната сигурност е и решението активна директория, която контролира компютрите, свързани в мрежата и предотвратява инсталирането на потенциално зловреден софтуер.

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ


Предлагаме също изграждане и поддържане на автоматизирана система за архивиране на данни както на отделен сървър, така и локално. Предлагаме автоматизирани скриптове за създаване на месечни архиви Компанията предлага и инсталация и поддръжка на Linux базирана операционна среда в „RAID” масив за защита на данни.

Предлагаме много опции и решения под Linux за създаване на различни групи от потребителски станции с различни обеми от права за четене и запис във файловата система. Локални архиви и възможността за синхронизирането им с външен сървър са само някои от възможностите за гарантиране на максимална сигурност на базите Ви от данни.

Ние Ви предлагаме:
- Абонаментна поддръжка на хардуер;
- Абонаментна поддръжка на софтуер;
- Архив на данни на наши сървъри с по – голяма сигурност;
- Абонамент за хостинг, като таксата зависи от обема на съхраняваната информация.

Препоръчано от нас:
Linux офис сървър за фирми до 50 служителя. Какво представлява? – това е холистично решение за управление на мрежата и данните Ви.

КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИПредлагаме достъпни компютърни услуги; системна поддръжка на операционни системи базирани на Windows и Linux; гарантираме стабилна работа както на компютрите, така и на другата техника в офиса Ви; можем да Ви снабдим с компютърни системи и периферия, а ако сте притиснати от бюджета – и такива втора употреба, но все пак надеждни; предлагаме мрежови решения - проектираме, изграждаме и поддържаме компютърни мрежи, с възможност да са безжични.

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

- Хардуерни услуги: Вие поръчвате ние сглобяваме и доставяме стационарни и преносими компютри за Вашия офис. Осъществяваме диагностика на компютри и компютърни компоненти, ремонтираме дефектирал хардуер.

- Софтуерни услуги: Предлагаме инсталация, деинсталация и преинсталация на операционни системи, както и на компютърни програми. Предлагаме защита от зловреден софтуер – инсталация и конфигуриране на антивирусни програми, настройки на защитната стена „firewall”, архивиране на информация, хостинг на данни, възстановяване на изтрита информация, справяне с други софтуерни проблеми.

- Проектираме изграждаме и поддържаме компютърни мрежи – окабеляваме офиси, домове, хотели, заведения, изграждаме безжични “WiFi“ мрежи.

- Предлагаме администриране на нашите услуги чрез отдалечен достъп „remote support” за клиенти на абонаментен план.

ЗА НАС


Ние гарантираме безпроблемна и стабилна работа на цялата Ви компютърна и офис техника!


ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Моментална реакция! В името на доброто обслужване, ние гарантираме скоростен отговор от наша страна в случай на възникване на проблем с компютъра и офис техниката Ви. Разбирайки затрудненията и неудобствата, които биха могли да настъпят в такъв момент, ние сме включили в абонаментния план отдалечени компютърни услуги без ограничения в броя на свързванията, които позволяват директен достъп до компютъра за мигновено действие. В случай, че съществува техническа невъзможност за разрешаване на проблема, възможно най – бързо ще бъдете посетени от наши специалисти.

Получавате 100% гаранция за качеството на нашите услуги! Ние сме убедени в нашите компетенции и умения, които гарантират качеството на крайната услуга. Затова със заявка за ползване на услуга, предоставяна от нас, Вие получавате 30 дневен тестов период, след който ако Вашата удовлетвореност не отговаря на първоначалните Ви очаквания, ние ще Ви възстановим 100% от платената цена без въпроси и изискване за допълнителни писмени обяснения.

Ние научаваме потребностите на клиентите, слушайки внимателно и анализирайки подробно ситуацията, за да предложим най – правилното решение. Освен ключовата ни задача да осигурим отлична техническа услуга, за нас е важно да се убедим, че нашите клиенти са доволни от факта, че са се доверили на нас, а ние сме разбрали нуждите им. Ориентацията към клиента е от ключово значение, затова винаги работим заедно в синхрон за постигане на целите!

Използваме ясен, точен и достъпен език. Устойчивото и дългосрочно сътрудничество се оповава на взаимно разбиране при съвместната работа и комуникация с клиентите ни.

Прозрачност на разходите. Гарантираме Ви ясни цени на нашите услуги – абонаментните ни планове за компютърна поддръжка са с фиксирана месечна такса. Нашата откритост към клиентите ни осигурява възможност за планиране на техните финансови ангажименти и оптимизира техните финансови планове. С това предимство печелим много от малките предприятия, които биха изпаднали в затруднение в случай на необходимост от заплащане на непредвидени разходи.

Системно администриране и поддръжка. За целите на превенцията на ред рискове и проблеми, Вашата компютърна и офис техника ще бъде включена в система за мониторинг, която алармира мигновено в случай на рискове от неизправност. Тази система съдейства за решаване на проблемите в много ранен етап, в който последиците не са се проявили и за повишаване оперативната ефективност на работа на Вашия компютър и офис техника.

Удовлетвореността и лоялността към клиента са нашите ключови фактори за успех! Нашият сплотен екип работи със съпричастност и отдаденост в работата си за поддържане на високо качество на услугата. Поставяме нашата ангажираност и лоялност към клиентите на първо място и гарантираме изпълнение на услугите ни в кратки уговорени срокове и при високи стандарти за качество.

Предимствата на абонаментна компютърна поддръжка - IT Outsourcing.

С тази услуга, Вие вземате решението да предадете на външна организация изпълнението на едни или други функции, свързани с администрирането и поддръжката на компютрите Ви. При този подход на работа, външната фирма – изпълнител, се ангажира изцяло със задълбочен анализ, информационната сигурност и поддръжката на работните станции и сървъри.

Плюсове на абонаментната компютърна поддръжка:

При сключване на договор за абонаментна компютърна поддръжка, Вие получавате:
- Експертни хардуерни и софтуерни услуги на място;
- Безплатни съвети;
- Отстраняване на всички възникнали проблеми;
- Периодична профилактика на Вашата техника и системи;
- Ъпдейтване на всички Ваши програми с последните налични версии;
- Хората на абонамент са с предимство при обслужване.
И всичко това Ви спестява разходите да поддържате собствен експертен персонал.

Как работи?

За да отговорим в най – голяма степен на Вашите очаквания, ние работим при високи стандарти на качество и следваме определени процедурни правила с оглед анализиране на ситуацията и проблемите, а именно:
- Осъществяваме първоначален оглед на работните станции, софтуерът и мрежовото оборудване; анализираме състоянието им и след яснота на проблемите, начертаваме и предприемаме мерки за тяхното отстраняване
- Осигуряваме и инсталираме софтуер за отдалечен достъп, с което гарантираме навременното действие на наш оператор, който може дистанционно да отстрани възникнал проблем. В случай, че за анализирането на проблема е необходимо посещение на място, системен администратор от нашата фирма ще се отзове в най – бързи срокове.

Защо да изберете нас?

Избирайки нашата фирма за Ваш дългосрочен партньор, Вие може да се възползвате от следните услуги:
- Получавате неограничен брой посещения във Вашия офис;
- Безплатна поддръжка базирана на отдалечен директен достъп до Вашия компютър;
- Прозрачност на разходите – плащате ясно дефинирана такса за месечен абонамент (без допълнителни разноски);
- Гарантираме мигновено и експертно обслужване.

УСЛУГИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ


АБОНАМЕНТНА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

Абонаментът за поддръжка на компютърна и офис техника цели да обслужи нуждите на малки и средни фирми, които разчитат на професионална поддръжка на компютрите и техниката в офисите.

КИБЕР ЗАЩИТА (ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ)

Превенцията срещу кибер заплахите и посегателства често се предпоставя от уменията за безопасна работа с интернет, техническите компетенции и настройки на оборудването. Нашият екип е винаги в готовност да предложи комплексно и ефективно решение на гореизложените и сродни на тях проблеми.АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

Предлагаме също изграждане и поддържане на автоматизирана система за архивиране на данни както на отдалечен сървър, така и локално. Компанията предлага и инсталация и поддръжка на Linux базирана операционна среда в „RAID” масив за защита на данни.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Кибер Защита осъществява сервизно обслужване на Вашия компютър и офис техника. В рамките на договорените условия, Вие получавате високо-качествени услуги, свързани с хардуерна и софтуерна профилактика, диагностика, инсталиране, преинсталиране, почистване от вируси, подмяна на дефектирали компоненти.

КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ

Възползвайте се от експресните и достъпни компютърни услуги, които предлага Кибер Защита, а именно:
- Системна поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри.
- Продажба на нови и употребявани компютърни системи и компоненти, софтуерни продукти и специализиран бизнес софтуер.
- Проектиране, изграждане, администриране и поддържка на локални жични и безжични компютърни мрежи.

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ НА ТЕХНИКА

Имаме грижата да инвентаризираме Вашата компютърна техника и детайлно да документираме системите и така, че във всеки един момент ще знаете точно с какво разполагате. Получавате доклад с техническото състояние, локацията и конфигурацията на компютрите Ви.

ЦЕНИ

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

ДО 1
КОМПЮТЪР

> Защита от кибер атаки.

> Диагностициране на компютрите и програмното осигуряване.

> Софтуерна и хардуерна профилактика.

> Система за автоматизирано архивиране на данни.

> Система за периодичен мониторинг техническото състояние на компютърната Ви техника.

> Настройка на рутер и firewall.

> Компютърен сервиз и реакция на място при клиента.

> Отдалечено администриране и поддръжка на работни станции.

> Безплатна поддръжка на Domain, Mail, FTP.

> Поддръжка на мрежа и VPN.

> Доставка на тонер касети.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване. Oт понеделник до петък от 9:00 до 18:00

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

ДО 3 КОМПЮТЪРА

> Защита от кибер атаки.

> Диагностициране на компютрите и програмното осигуряване.

> Софтуерна и хардуерна профилактика.

> Система за автоматизирано архивиране на данни.

> Система за периодичен мониторинг техническото състояние на компютърната Ви техника.

> Настройка на рутер и firewall.

> Компютърен сервиз и реакция на място при клиента.

> Отдалечено администриране и поддръжка на работни станции.

> Безплатна поддръжка на Domain, Mail, FTP.

> Поддръжка на мрежа и VPN.

> Доставка на тонер касети.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване. Oт понеделник до петък от 9:00 до 18:00

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

ДО 5 КОМПЮТЪРА

> Защита от кибер атаки.

> Диагностициране на компютрите и програмното осигуряване.

> Софтуерна и хардуерна профилактика.

> Система за автоматизирано архивиране на данни.

> Система за периодичен мониторинг техническото състояние на компютърната Ви техника.

> Настройка на рутер и firewall.

> Компютърен сервиз и реакция на място при клиента.

> Отдалечено администриране и поддръжка на работни станции.

> Безплатна поддръжка на Domain, Mail, FTP.

> Поддръжка на мрежа и VPN.

> Доставка на тонер касети.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване. Oт понеделник до петък от 9:00 до 18:00

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

ДО 10 КОМПЮТЪРА

> Защита от кибер атаки.

> Диагностициране на компютрите и програмното осигуряване.

> Софтуерна и хардуерна профилактика.

> Система за автоматизирано архивиране на данни.

> Система за периодичен мониторинг техническото състояние на компютърната Ви техника.

> Настройка на рутер и firewall.

> Компютърен сервиз и реакция на място при клиента.

> Отдалечено администриране и поддръжка на работни станции.

> Поддръжка на мрежа и VPN.

> Доставка на тонер касети.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване. Oт понеделник до петък от 9:00 до 18:00

> Безплатна поддръжка на VoIP, FTP, Domain, Mail.

> Безплатна поддръжка на допълнителен Windows или Linux базиран сървър.

> Безплатно активиране на всички новоразработени фирмени системи.

> Отдалечена поддръжка и в извънработно време.

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

ДО 20 КОМПЮТЪРА

> Защита от кибер атаки.

> Диагностициране на компютрите и програмното осигуряване.

> Софтуерна и хардуерна профилактика.

> Система за автоматизирано архивиране на данни.

> Система за периодичен мониторинг техническото състояние на компютърната Ви техника.

> Настройка на рутер и firewall.

> Компютърен сервиз и реакция на място при клиента.

> Отдалечено администриране и поддръжка на работни станции.

> Поддръжка на мрежа и VPN.

> Доставка на тонер касети.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване. Oт понеделник до петък от 9:00 до 18:00

> Безплатна поддръжка на VoIP, FTP, Domain, Mail.

> Безплатна поддръжка на допълнителен Windows или Linux базиран сървър.

> Безплатно активиране на всички новоразработени фирмени системи.

> Отдалечена поддръжка и в извънработно време.

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

ДО 30 КОМПЮТЪРА

> Защита от кибер атаки.

> Диагностициране на компютрите и програмното осигуряване.

> Софтуерна и хардуерна профилактика.

> Система за автоматизирано архивиране на данни.

> Система за периодичен мониторинг техническото състояние на компютърната Ви техника.

> Настройка на рутер и firewall.

> Компютърен сервиз и реакция на място при клиента.

> Отдалечено администриране и поддръжка на работни станции.

> Поддръжка на мрежа и VPN.

> Доставка на тонер касети.

> Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване. Oт понеделник до петък от 9:00 до 18:00

> Безплатна поддръжка на VoIP, FTP, Domain, Mail.

> Безплатна поддръжка на допълнителен Windows или Linux базиран сървър.

> Безплатно активиране на всички новоразработени фирмени системи.

> Отдалечена поддръжка и в извънработно време.

ЗА КОНТАКТ

Изпратете ни запитване и ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.

София, България

+359 885 402 444

info@kzkp.eu

Ако не разчитате кода натиснете ТУК за нов код